Důvod, proč starosti zabíjejí víc lidí než práce, spočívá v tom, že lidé se více starají než pracují. (Robert Frost)

GDPR

INFORMACE

podle čl. 12 „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ………….“ dále jen „Nařízení“.

Výzva

Podle platné novely Občanského zákoníku, s platností od 1.1.2014 má výbor SVJ (jako statutární orgán) povinnost shromažďovat údaje o počtu osob v bytové jednotce, včetně kontaktních údajů vlastníka, ale i nájemníka (např. pan Novák, adresa, kontakt,... +3).

§ 1177
(1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.
(2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

Vyzýváme všechny, kteří ještě nenahlásili počty osob a požadované údaje, aby tak neprodleně učinili.

Nové registrace

Jak se jako vlastník bytové jednotky zaregistrovat a získat tak přehled o dění týkající se SVJ a domu? Postupujte dle následujících pokynů - uživatelské jméno bude mít jednotný tvar - PříjmeníČíslodomuČíslobytu (např. vonasek48509).
Po odeslání registrace (uživatelského jména) vyčkejte na potvrzení administrátorem. Přijde Vám e-mail pro jednorázové přihlášení, kde si nastavíte heslo.
Pokud nebude Vaše registrace (uživatelské jméno) odpovídat předepsanému tvaru, nebude Vám administrátorem zaslán přihlašovací odkaz a bude nutné registraci opakovat!

Syndikovat obsah