Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE

podle čl. 12 „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ………….“ dále jen „Nařízení“.
Společenství vlastníků jednotek v budově čp. 485-7, Pomořanská ul., Praha 8 jako osoba odpovědná za správu domu podle § 1190 zákona č. 89/2012 Sb. (OZ) zpracovává v pozici správce osobních údajů ve smyslu „Nařízení“ osobní údaje svých členů a příp. dalších osob, pokud to vyžaduje zákon nebo ochrana oprávněných zájmů společenství v souvislosti se správou bytového domu, příp. dalších titulů.

Vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme, včetně podrobností o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit a informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a o způsobech jejich uplatnění jsou k dispozici:
a) u členů výboru společenství v kanceláři společenství ve vchodě 486/7 v době pravidelných schůzí výboru
b) po dohodě na tel. čísle 737 225 369

v Praze dne 25. května 2018 výbor SVJ